Opdrachten


Opdrachten

Het maken van foto's en filmpjes doe ik met ontzettend veel plezier en deze hobby deel ik dan ook graag met anderen. Hierom biedt ik mijn foto en/of video diensten belangeloos ( gratis ) aan waaraan ik één eis verbonden heb namelijk dat dit; "alleen voor organisaties en- / of initiatieven in algemeen belang of in (een bepaald) maatschappelijk belang".

De reden hiertoe is dat stichtingen en verenigingen vaak werken met vrijwilligers en geen winstoogmerk hebben. Omdat stichtingen en verenigingen vaak niet de financiële middelen hebben een dure (professionele) fotograaf te huren, biedt ik mijn diensten geheel kosteloos aan. Op deze manier heeft de opdrachtgever toch leuke foto's van zijn of haar activiteit(en) etc. en krijgt de maatschappij toch nog een impressie.

In geval van commerciële bedrijven zijn legio aan professionele fotografen alwaar ik mij niet tussen kan of zelfs wil begeven.

AVG / GDPR

Voor wat betreft de AVG/GDPR wordt volledig voldaan aan de Nederlandse wetgeving en Europese richtlijnen die zijn opgesteld.

Meer informatie over hoe de AVG / GDPR werkt, de wet- & regelgeving hieromtrent wordt uitgelegd op pagina AVG / GDPR.


Oude Opdrachten etc.


November 2021 kwam de goedheiligman weer vanuit Spanje naar Nederland ;-) Op eigen initiatief heb ik besloten hier een aantal foto's te maken. Een aantal van deze foto's zijn aangeleverd aan Wijkkrant de Polderkrant die enkele foto's op haar Facebook pagina geplaatst heeft. Ook zijn enkele foto's opgenomen in de Polderkrant die huis-aan-huis wordt verspreid.

Ten tijden van aanleveren van deze foto's werd direct gevraagd om een foto met sfeerverlichting van Winkelcentrum Bieshof, deze foto is dan dus ook gemaakt en aangeleverd en verschenen op de voorpagina van de Polderkrant.

Ook in 2021 was de zomervakantie net als in 2020 een om nooit te vergeten. En dan bedoel ik niet in positieve zin, want dankzij Corona gingen voor veel mensen de vakantie naar het buitenland of eigen land niet door. Raakten veel mensen werkeloos etc. Diverse (vrijwilligers)organisaties in Dordrecht hebben hierom tijdens de zomervakantie diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

Enkele weken voor de zomervakantie werd ik benaderd bij een aantal activiteiten foto's te maken. Een aantal hiervan zijn verwerkt in een collage.

Een totaal andere tak binnen fotografie is sportfotografie en dan in het bijzonder voetbal. Op 22 augustus 2020 is een vrijwilligersovereenkomst aangegaan met GSC/ODS alwaar met (enige) regelmaat foto's zullen worden gemaakt van wedstrijden, trainingen etc.

Enkele foto's zijn inmiddels opgenomen op de website van GSC/ODS.

Op 27 februari 2020 vond bij Trefpunt de Nieuwe Stoof in Crabbehof Nobels ontbijt plaats alwaar diverse organisaties ook allerhande aan informatie verstrekte. Hier zijn enkele foto's gemaakt en een filmpje zoals hier te zien is.

Op de basisschool van mijn oudste zoon heb ik in nauw overleg met directie en leerkrachten, foto’s gemaakt tijdens activiteiten, festiviteiten en zomerfeesten. Tijdens de grote knal “het eindfeest van groep 8” waarin mijn oudste zoon zat, zijn video-opnames door mij gemaakt van de musical die ze hadden ingestudeerd. Deze musical is vervolgens door mij gemonteerd en op DVD aangeleverd aan school waarna deze werd verspreid onder de ouders van de betreffende groep-8 leerlingen.

Objectiviteit was zeer belangrijk; ondanks dat ik één van de ouders was van de leerlingen van deze school, werd mijn oudste zoon nimmer voorgetrokken!

In 2012 zijn in opdracht van Ukkiegroep Coevorden - ten tijden dat wij woonachtig waren in Coevorden - enkele foto's gemaakt. Een van de betreffende foto's is later geplaatst in de Coevorder Courant