AVG / GDPR

AVG / GDPR
Voor wat betreft de AVG/GDPR wordt volledig voldaan aan de Nederlandse wetgeving en Europese richtlijnen die zijn opgesteld. Alle foto's komen direct in handen van de opdrachtgever(s) welke conform de AVG/GDPR handelen tenzij ik nieuwswaardige zaken verricht voor mijn eigen website en- / of socialmedia accounts. Het is in dezen de opdrachtgever welke besluit om al dan niet tot publicatie over te gaan.

Er speelt op dit moment ontzettend veel aangaande de AVG/GDPR, voor journalistieke doeleinden gelden echter een aantal uitzonderingen;

Op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden is een aantal artikelen en hoofdstukken van de AVG niet van toepassing. De rechten die personen hebben op grond van de AVG zijn dan voor een groot deel niet van toepassing. Als in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld zoals bijvoorbeeld een voor- en achternaam dan heeft die persoon:

Journalistiek;
  • geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen
  • geen recht op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken
  • geen recht op rectificatie
  • geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium
  • geen recht op bezwaar tegen de verwerking
  • geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben

AVG / GDPR Nieuwsfotografie;
  • Wordt de foto gebruikt voor journalistieke doeleinden? Geen aparte toestemming nodig.
  • Wordt de foto opgeslagen in een beeldbank? Geen aparte toestemming nodig als de foto alleen wordt gebruikt voor journalistieke doeleinden.
  • Verkoop je de foto door? Geen aparte toestemming nodig als de foto alleen wordt gebruikt voor journalistieke doeleinden.

De rechten gelden wel als je de gegevens voor andere doeleinden verwerkt, denk aan administratie, facturatie en wellicht online tracking diensten op je website.


De volgende websites bieden hierover duidelijke uitleg en informatie;
NVJ & NVF en de AutoriteitPersoonsgegevens. Voor voetbalverenigingen biedt tevens de website van de K.N.V.B. relevante informatie.
Copyright Gerrit Schorel :: SchorelWeb | PA11674 2007-2024 ©