Image License


English
All photo's and movies on this website containing our Schorel-logo are copyrighted by Gerrit Schorel also known as "SchorelWeb".

You are freely allowed to use all photo's and video's of this website. This can be in digital, storage-device or paperform whatever you like. Sharing via socialmedia, your blog or personal website is not a problem at all.

A thank you towards Gerrit Schorel and/or SchorelWeb would be appriciated but is not required.

Removing the Schorel logo from photo's and- / or video's is prohibited nor editting photo's or video's as you like unless agreed otherwise.

Dutch
Alle foto's en filmpjes op deze website met ons Schorel-logo zijn auteursrechtelijk beschermd door Gerrit Schorel ook wel bekend als "SchorelWeb".

U mag alle foto's en video's van deze website vrij gebruiken. Dit kan in digitale vorm, opslag-apparaat of op papier wat u maar wilt. Delen via social media, je blog of persoonlijke website is geen enkel probleem.

Een bedankje richting Gerrit Schorel en/of SchorelWeb wordt op prijs gesteld maar is niet verplicht.

Het is niet toegestaan het Schorel-logo van foto's en/of video's te verwijderen en foto's of video's naar eigen inzicht te bewerken, tenzij anders is overeengekomen.